રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન આપશે 6 લાખ સ્કોલરશીપ ધોરણ 12 પાસ ઉમેદવાર

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન આપશે 6 લાખ સ્કોલરશીપ ધોરણ 12 પાસ ઉમેદવાર : ભારતમાં રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 100 હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને ટેકો આપવા માટે શિષ્યવૃત્તિ આપે છે. 60 જેટલા અંડરગ્રેજ્યુએટ અને 40 અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ તેમના શૈક્ષણિક ખર્ચને આવરી લેવા માટે INR 6 લાખ સુધીની ઉદાર રકમ મેળવી શકે છે. આ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ ઑનલાઇન … Read more

GPSSB ભરતી જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો @ gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB ભરતી જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો @ gpssb.gujarat.gov.in OJAS GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 | ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જે ઉમેદવારો વિવિધ વિગતોની ભરતીમાં રસ ધરાવતા હોય. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટનું નામ, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અભ્યાસક્રમ, … Read more

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023|Sukanya Samriddhi Yojana 2023|2023 (ફોર્મ, માહિતી, ડોક્યુમેન્ટ, સંપર્ક કચેરી)

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023 | સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિશે માહિતી | સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેલ્ક્યુલેટર | સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ની માહિતી | સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023| સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023 ફોર્મ ડાઉનલોડ | |Sukanya Samriddhi Yojana 2023 , આ આર્ટિકલ તમે gpscpreparation.com ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે. બેટી બચાવો બેટી પઢાવો અભિયાન અંતર્ગત ભારત … Read more

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ નવસારી ભરતી 2023

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ નવસારી ભરતી 2023 જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ નવસારી ભરતી 2023 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ રચાયેલ જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોયઝ, ખુંધ અને સ્પેશ્યલ એડોપ્શન એજન્સી ખુંધ તા-ચીખલી, જી-નવસારી માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. … Read more