સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2023

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2023: જો તમે ગુજરાતમાં રહેતા ખેડૂત છો, તો તમારા માટે અહીં કેટલાક સારા સમાચાર છે. અદ્યતન ટેક્નોલોજી અને સંશોધન સાથે તાલમેલ રાખીને, સ્માર્ટફોન ખરીદવામાં ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના ગુજરાત શરૂ કરી છે. આ યોજના કૃષિ વિભાગ હેઠળની વિવિધ સહાય યોજનાઓનો એક ભાગ છે, અને તેનો હેતુ ખેડૂતોને મહત્તમ લાભ આપવાનો છે.

આ લેખમાં, અમે તમને સ્માર્ટફોન સહાય યોજના ગુજરાત વિશે જરૂરી તમામ માહિતી પ્રદાન કરીશું. અમે યોજનાનું વિહંગાવલોકન, પાત્રતા, જરૂરી દસ્તાવેજો અને યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે આવરી લઈશું.

સ્માર્ટફોન સહાય યોજના 2023

યોજનાનું નામ: સ્માર્ટફોન સહાય યોજના ગુજરાત (Smartphone Sahay Yojana Gujarat)
રાજ્ય: ગુજરાત
લાભાર્થીઓ: ગુજરાતના ખેડૂતો
યોજના સહાય: સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર 40% ટકા અથવા રૂ. 6000 બેમાંથી જે ઓછું હોય
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ: ikhedut.gujarat.gov.in

ખેડૂત મોબાઈલ યોજના હેઠળ લાભાર્થીની પાત્રતા

 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત ખાતેદાર એક કરતાં વધુ ખાતા ધરાવતા હશે તો પણ ફક્ત એક જ વાર સહાય મળશે.
 • સંયુક્ત ખાતાના કિસ્સામાં ખેડૂતોને ikhedut 8-A મા દર્શાવેલ ખાતેદાર પૈકી એક જ ખાતેદારને લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • આ સહાય ફક્ત સ્માર્ટફોન લની ખરીદી માટે જ રહેશે. સ્માર્ટફોન માટેની અન્ય એસેસરીઝ જેવી કે બેટરી બેકઅપ ડીવાઇઝ, ઈયર ફોન કે ચાર્જર વગેરે જેવા સાધનોનો સમાવેશ થશે નહીં.

મળવાપાત્ર લાભ

ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજનામાં સહાયની કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે અગાઉ 10% સહાય મળતી હતી. જે હવે 40 % સહાય મળશે.

 • ખેડૂત દ્વારા ખરીદવામાં આવતા સ્માર્ટફોમાં 15,000 સુધીના સ્માર્ટફોન પર સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • ખેડૂત સ્માર્ટફોનની ખરીદ કિંમતના 40% સુધી અથવા રૂપિયા 6000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળશે.
 • દા.ત. કોઈ ખેડૂત 8000/- ની કિંમતનો સ્માર્ટફોન ખરીદે તો ખરીદ કિંમતના 40% મુજબ રૂ.3200 ની સહાય મળશે.
 • અથવા કોઈ ખેડૂત રૂ.16,000/- ની કિંમતનો SmartPhone ખરીદે તો 40% લેખે રૂ.6400/- થાય પરંતુ નિયમોનુસાર રૂ.6000/- ની સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • આ સહાય ફક્ત સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે જ રહેશે.
 • સ્માર્ટફોન સિવાય અન્ય એસેસરીઝ જેવી કે બેટરીબેક અપ, ઈયર ફોન, ચાર્જર જેવા સાધનોનો સમાવેશ થશે નહીં.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ખેડૂત ખાતા ધારકના આધાર કાર્ડની નકલ
 • રદ કરેલ ચેકની નકલ
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • ખરીદેલ સ્માર્ટફોનના GST નંબર સાથેનું મૂળ બિલ
 • મોબાઇલ IMEI નંબર
 • ખેડૂતની જમીનનો દસ્તાવેજ
 • 8-A ની નકલ

અરજી કરવી કેવી રીતે

આ યોજના માટે અરજી કરવા માટે, લાભાર્થીએ ikhedut પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી દ્વારા પૂર્વ મંજુરી આપવામાં આવશે. મંજૂર કરેલ અરજીઓને SMS/ઈમેલ અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવશે. યોજના માટે પસંદ કરાયેલા લાભાર્થીઓએ પૂર્વ મંજૂરી ઓર્ડરના 15 દિવસની અંદર સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો રહેશે. સ્માર્ટફોન ખરીદ્યા પછી, લાભાર્થી ખેડૂતે અરજી ફોર્મ પર સહી કરવાની રહેશે. અન્ય તમામ દસ્તાવેજો સાથે સહી કરેલ પ્રિન્ટ આઉટ ગ્રામ સેવક/વિસ્તરણ અધિકારી/તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીને સબમિટ કરવાની રહેશે.

હેઠળ ખરીદીના નિયમો

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી દ્વારા પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવશે. મંજુર થયેલ અરજીઓની જાણ SMS/ઈ-મેઈલ કે અન્ય વ્યવસ્થા દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. આ યોજના માટે પસંદ થયેલા લાભાર્થીઓને પૂર્વ મંજૂરીના આદેશથી દિન-15 માં સ્માર્ટફોનની ખરીદી કરવાની રહેશે. નિયત સમયમાં SmartPhoneની ખરીદી કર્યા બાદ લાભાર્થી ખેડૂતે અરજીપત્રકમાં સહી કરવાની રહેશે સહી કરેલ પ્રિંટઆઉટ સાથે અન્ય તમામ ડોક્યુમેન્ટ સાથે ગ્રામસેવક/ વિસ્તરણ અધિકારી/ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી પાસે જમા કરવાના રહેશે. આ યોજના અમલમાં આવ્યા બાદ નિયત સમય મર્યાદામાં સ્માર્ટફોન ખરીદીનું બિલ રજૂ કરવાનું ર

ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરશો ?

ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ અરજદાર ખેડૂતે અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે. આ યોજના માટે વધુ માહિતી માટે તમારા વિસ્તારના ગ્રામ સેવક, તાલુકા કક્ષાએ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) અથવા જિલ્લા કક્ષાએ “જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી” નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. Farmer Smartphone Yojana Online અરજી કેવી રીતે કરવી તેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે.

 • સૌપ્રથમ પોતાન મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર પર Google ઓપન કરીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં ikhedut portal ની Official Website ખોલવી.
 • આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વેબસાઈટમાં Home Page પર “યોજના” પર દેખાશે તેના પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • વેબસાઈટ પર યોજના પર ક્લિક કર્યા પછી નવું પેજ ખૂલશે જેમાં “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • “Khetivadi ni yojana” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર-2 પર આપેલી “સ્માર્ટફોન ની ખરીદી પર સહાય” યોજના પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની રહેશે.
 • જેમાં “Smartphone Ni Kharidi Par Sahay” યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને નવું પેજ ખોલવાની રહેશે.
 • જો તમે ikhedut portal પર રજીસ્ટર આગાઉ કરેલું હોય તો “હા” સિલેટર કરવાનું રહેશે અને રજીસ્ટેશન નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂત દ્વારા પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખીને Captcha Image નાખવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત દ્વારા ikhedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ પસંદ કરીને Online Arji કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂત લાભાર્થી દ્વારા Farmer Smartphone Sahay Yojana ની સંપૂર્ણ માહિતી પછી તેની ચકાસણી કર્યા બાદ “અરજી સેવ કરો” તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • આ યોજનામાં ઓનલાઈન ભરેલી માહિતીની પૂરેપૂરી ચોક્ક્સાઈ કર્યા બાદ Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી એક વાર કન્‍ફર્મ કર્યા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ Online Arji કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ કઢાવાની રહેશે.
 • અરજી પ્રિન્‍ટ કરીને જરૂરી સહિ અને સિક્કા કર્યા બાદ આપના વિસ્તારના ગ્રામ સેવક તથા સંબંધિત તાલુકા વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) ડોક્યુમેન્‍ટ સાથે આપવાની રહેશે.

મહત્વની લીંક

અરજી કરવા માટે: અહી ક્લિક કરો
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ: અહી ક્લિક કરો

મહત્વની તારીખ

અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ: 15/05/2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 14/06/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *