ACB ભરતી 2023

ACB ભરતી 2023

ACB ભરતી 2023: અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) એ સફાઈ કર્મચારી, ચોકીદાર, જુનિયર ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી, મહત્વપૂર્ણ તારીખો અને અન્ય પ્રક્રિયાઓ સંબંધિત વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વાંચો.

ACB ભરતી 2023

પોસ્ટ

  • સફાઈ કર્મચારી: 17
  • ચોકીદાર: 02
  • જુનિયર કારકુન: 04
  • માલી: 02
  • પંપ ઓપરેટર કમ વાયરમેન: 01
  • પ્લમ્બર: 01
  • ડ્રેસર: 01
  • કુલ પોસ્ટ: 28

યોગ્યતાના માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વની તારીખ

  • છેલ્લી તારીખ: 31/01/2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

Updated: January 5, 2023 — 1:21 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *