GPSC: GPSCની ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાનાર સાત પરીક્ષાઓ મોકૂફ, જુઓ આખું લિસ્ટ

GPSC

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ડિસેમ્બર મહિનામાં લેવામાં આવનાર 7 જેટલા પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવોનો નિર્ણય કરાયો છે. ત્યારે આગામી નવી તારીખ ટૂંક સમયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેર કરાશે. GPSCની સાત પરીક્ષાઓ મોકૂફ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાનારી 7 પરીક્ષા અગમ્ય કારણોસર મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. તેમજ નવી તારીખ આગામી દિવસોમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેર … Read more