સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ માનવ સંસાધન વિકાસ વિભાગમાં ચીફ મેનેજર અને વરિષ્ઠ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો બેંક નોકરીઓ શોધી રહ્યા છે અને શોધી રહ્યા છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ચીફ અને સિનિયર મેનેજર ભરતી 2023 ખાલી જગ્યાઓની વિગતો, પગાર, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા તપાસો અને ઑનલાઇન અરજી કરો.

જોબ સારાંશ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023

બેંકનું નામ: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
પોસ્ટનું નામ: ચીફ મેનેજર, સિનિયર મેનેજર
ખાલી જગ્યાની સંખ્યા: 250
એપ્લિકેશન મોડ: ઓનલાઈન
જોબ સ્થાન: સમગ્ર ભારતમાં
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11/02/2023

ખાલી જગ્યા

ચીફ મેનેજર: 50
વરિષ્ઠ મેનેજર: 200
કુલ ખાલી જગ્યા: 250

યોગ્યતાના માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સ્નાતક (કોઈપણ વિષયમાં) CAIIB અને ઉચ્ચ લાયકાતને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

ઉંમર મર્યાદા

  • ચીફ મેનેજર માટે મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષ
  • વરિષ્ઠ મેનેજર માટે મહત્તમ ઉંમર 35 વર્ષ

ઓનલાઈન અરજી કરો

ઉમેદવારો 11-02-2023 પહેલા સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર વેબસાઈટ એટલે કે https://www.centralbankofindia.co.in પરથી માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

અરજી ફી

SC/ST/PWBD/ મહિલા ઉમેદવારો: શૂન્ય.
અન્ય ઉમેદવારો: રૂ. 850+ GST.
ચુકવણી મોડ: ઓનલાઇન.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી ઓનલાઈન પરીક્ષા/વ્યક્તિગત ઈન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

અધિકૃત સૂચના વાંચો

ઓનલાઈન અરજી કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

ઓનલાઈન નોંધણી માટે ખુલવાની તારીખ : 27.01.2023
ઓનલાઈન નોંધણીની અંતિમ તારીખ: 11.02.2023
ઓનલાઈન પરીક્ષાનો કામચલાઉ મહિનો: માર્ચ 2023
ઇન્ટરવ્યુનો કામચલાઉ મહિનો: માર્ચ 2023

Updated: January 30, 2023 — 12:02 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *