ગુજરાતમાં લગ્નનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે લાગુ કરવું

ગુજરાતમાં લગ્નનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે લાગુ કરવું

ગુજરાતમાં લગ્નનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે લાગુ કરવું ભારતમાં લગ્નને સંસ્કાર ગણવામાં આવે છે. તેથી જ આપણો કાયદો લગ્ન નોંધણીને આવરી લે છે. લગ્ન નોંધણી કોઈપણ યુગલ માટે જરૂરી છે. જેઓ ભણેલા છે અથવા અભણ છે, તેઓએ તેમની જવાબદારીઓ નિભાવવી જ જોઈએ.

ગુજરાતમાં લગ્નનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે લાગુ કરવું

લગ્નની નોંધણી કરવા માટે, લગ્ન પક્ષોએ નિયત નમૂનામાં નામાંકનની યાદી તૈયાર કરવાની રહેશે અને લગ્નની તારીખથી ત્રીસ દિવસની અંદર જ્યાં લગ્ન થયાં છે તે સ્થળની નોંધણી નોંધણીની બે નકલોમાં આપવાની રહેશે. યાદી. લગ્ન નોંધણી માટે ફોર્મ નંબર-5 અને ફોર્મ નંબર-1 ભરવામાં આવશે. ફોર્મમાં બે સાક્ષીઓએ સહી કરવાની રહેશે. પછી રજિસ્ટ્રાર ફોર્મ અને તમે આપેલા તમામ પુરાવાઓ તપાસશે અને જો તમને યોગ્ય લાગે, તો લગ્નનું પ્રમાણપત્ર જારી કરો. તમે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષામાં લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો.

તત્કાલ’ લગ્નનું પ્રમાણપત્ર એપ્રિલ 2014 માં, દિલ્હી સરકારના મહેસૂલ વિભાગે લગ્નની એક દિવસીય અધિકૃતતા સુનિશ્ચિત કરતી ‘તત્કાલ’ સેવા રજૂ કરી હતી, જેના હેઠળ નોંધણી પ્રક્રિયા પ્રાથમિકતાના આધારે હાથ ધરવામાં આવશે. 22 એપ્રિલ, 2014ના રોજ કાર્યરત થયેલી આ સેવા નાગરિકોને તેમના લગ્નની નોંધણી કરાવવા અને રૂ.ની ચૂકવણી પર 24 કલાકમાં પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. 10,000 ફી તરીકે.

ગુજરાતમાં લગ્નનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે મેળવવું

લગ્નની નોંધણી કરાવવા માટે, લગ્નના પક્ષકારોએ નિયત ફોર્મેટમાં નોંધણીની યાદી તૈયાર કરવી પડશે અને લગ્નની તારીખથી ત્રીસ દિવસની અંદર લગ્ન જ્યાં થયાં હોય ત્યાંના રજિસ્ટ્રારને ડુપ્લિકેટમાં નોંધણી સૂચિ સબમિટ કરવાની રહેશે. લગ્ન નોંધણી માટે ફોર્મ નંબર-5 અને ફોર્મ નંબર-1 ભરવાનું રહેશે. ફોર્મ પર બે સાક્ષીઓની સહી કરવાની રહેશે. રજિસ્ટ્રાર પછી ફોર્મ અને તમારા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ તમામ પુરાવાઓ તપાસશે અને જો યોગ્ય જણાય તો, લગ્ન પ્રમાણપત્ર જારી કરશે. તમે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષામાં લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો.

ગુજરાતમાં લગ્નના પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ફોર્મ નંબર 5 અને ફોર્મ નંબર 1 (લગ્ન નોંધણી વિભાગ / ઓનલાઈન ફોર્મ ઉપલબ્ધ છે)
 • વર અને વરરાજાના લિવિંગ સર્ટિફિકેટની વાસ્તવિક નકલ.
 • વરરાજા અને વરરાજાના ચૂંટણી કાર્ડ અને રેશનકાર્ડની સાચી નકલ.
 • બે પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અને વર અને વરરાજાના લગ્નના કપલનો ફોટો.
 • ગૌર મહારાજનું ઉદાહરણ, કંકોટરી મૂળ અને ઝેરોક્ષ નકલ.
 • ગોરડા મહારાજ અને બંને પક્ષના સાક્ષીઓના ચૂંટણી કાર્ડ અને રેશનકાર્ડની સાચી નકલ.
 • તમામ પુરાવાઓને બે નકલોમાં રાખવા અને વર-કન્યાએ પુરાવા પર સહી કરવી.
 • બતાવવા માટેના તમામ મૂળ પ્રમાણપત્રો સાથે રાખવા માટે.
 • ડાર્ક બોલ પેન અને ક્લાર્કમાં ચેકર સાથે લગ્ન અરજી ફોર્મ ભરવાનો વીમો લેવો જોઈએ.
 • લગ્ન નોંધણી સમયે વર અને કન્યા બંનેએ હાજર રહેવું જોઈએ.

લગ્ન નોંધણી માટે રજીસ્ટ્રાર

 • ગ્રામ પંચાયત માટે તલાટી કમ મંત્રી
 • નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારી અથવા આરોગ્ય અધિકારી
 • મ્યુનિસિપલ મેડિકલ ઓફિસર (આરોગ્ય)
 • સૂચિત વિસ્તારના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી

લગ્ન નોંધણીના ફાયદા

આ લગ્ન નોંધણી અમુક સંજોગોમાં આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે. ચૂંટણી કાર્ડ, લાયસન્સ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર જેવા દસ્તાવેજ બનાવવા અનિવાર્ય છે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે લગ્નના સમર્થનનો એકમાત્ર પુરાવો પણ લગ્નનું પ્રમાણપત્ર છે. રેશનકાર્ડમાં નામ નોંધાવવા ઉપરાંત પાસપોર્ટ બનાવવા, સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા, નોકરીમાં પેન્શનનો લાભ લેવા અને વિવિધ કચેરીઓમાં જવા માટે લગ્નનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

લગ્ન નોંધણી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

Updated: January 11, 2023 — 10:49 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *