દુકાન સહાય યોજના નવી દુકાન ખોલવા માટે સરકાર આપશે 1 લાખની લોન,અરજી ફોર્મ જુઓ તમામ માહિતી

સરકાર દ્વ્રાર દરેક જાતિના વિકાસ માટે ખુબજ કામ કરી રહી છે. આ માટે તેને  અલગ વિભાગ જેવાકે બિન-અનામત આયોગ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ વગેરે. આદિજાતિ  વિભાગ દ્વારા પોલ્ટ્રી ફાર્મ લોન યોજના, તબેલા લોન યોજના, સિલાઈ મશીન માટે લોન યોજના જેવી યોજનાઑ ચલાવવામાં આવે છે

આદિજાતિ વિભાગ ગુજરાત એ અનુસુચિત જન  જાતિના નાગરિકોના હિતમાં અવિરત પણે કામ કરે છે. આદિજાતિના નાના  વ્યવસાયકારોને વ્યવસાયનું સ્થળ અથવા દુકાન ખરીદવા માટે બેન્કો તેમજ અન્ય  સંસ્થાઓ પાસેથી ઊંચા વ્યાજના દરે લોન લેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે. આ  સમસ્યાનો નિવારણ માટે વિભાગ દ્વારા Dukan Sahay Yojana બહાર પાડવામાં આવી  છે. જેથી અનુસુચિત જન જાતિના નાગરિકો જીવન ધોરણ ઉચું લાવી શકે અને પગભર થઇ  શકે.

આર્ટિકલનું નામ  Dukan Sahay Yojana

ક્યા લાભાર્થીઓને આ લોન મળશે? ગુજરાતના એસ.ટી (ST) ના નાગરિકો

યોજના હેઠળ લોનની રકમ કેટલી મળશે? આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી ને 10 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે.

લોન પર વ્યાજદર કેટલો લાગશે? વાર્ષિક 4% પ્રમાણે

Official Website:  adijatinigam.gujarat.gov.in

દુકાન સહાય યોજના માટેની પાત્રતા – અરજદાર આદિજાતિનો હોવો જોઇએ. – અરજદાર નાના વ્યવસાયકાર હોવા જોઇએ. – અરજદારને એક જ સ્થળે અથવા વ્યવસાયના હેતુ માટે લોન સહાય મળી શકશે. – અરજદારની કૌટુમ્બિક વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ . ૧,૨૦,૦૦૦ /  તેમજ શહેરી વિસ્તાર માટે આવક મર્યાદા રૂ .૧,૫૦,૦૦૦ થી વધતી ન હોય તેવાને આ  યોજનાનો લાભ મળશે. – લાભાર્થી પાસે આધારકાર્ડ હોવું જોઇએ. – લાભાર્થી પાસે ચૂંટણીકાર્ડ પણ હોવું જોઈએ. – અરજદાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોવો જોઇએ.

How To Online Apply  – Google Search જઈને “Adijati Nigam Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે. – જેમાં Adijati Vikas Vibhag Gujarat” ની અધિકૃત વેબસાઈટ ખૂલશે. – હવે તમને Home Page પર ”Apply for Loan” નામનું બટન દેખાશે, જેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Sing Up – બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Development Corporation” નામનું નવું Page ખૂલશે. – જેમાં તમારા દ્વારા પ્રથમ વખત જ “Loan Apply” કરતા હશો તો “”Sing Up” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. – હવે તમારે Personal ID બનાવવા માટે વ્યક્તિગત માહિતી ભરવાની રહેશે. – તમામ વ્યક્તિગત માહિતી ભર્યા બાદ captcha code નાખ્યા બાદ “Sing Up” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Application Login – તમે Personal Login બનાવ્યા પછી “Login here” માં પોતાના Login ID અને Password નાખી Login In કરવાનું રહેશે. – તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે. – Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ Online બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો. – હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને  ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું  રહેશે.

My Application – Apply Now કર્યા બાદ તમારે “”My Application” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. – હવે તમારે APPLICANT INFORMATION, અરજીની વિગત, અરજદારની મિલ્કત અંગે ની વિગત તથા લોનની માહિતી ભરવાની રહેશે. – લાભાર્થીએ પોતાની Application Information ઓનલાઈન ભરતી વખતે અરજીની  વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જામીનદારની વિગતો વગેરે  નાખવાની રહેશે. – જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “દુકાન સહાય યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે. – તમે નક્કી કરેલા જામીનદારની મિલકતની વિગત, બેંક એકાઉન્‍ટની વિગત, અન્ય માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેંટ Upload કરવાના રહેશે. – તમામ વિગતો ઓનલાઈન ભર્યા બાદ ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરીને એપ્લિકેશન save કરવાની રહેશે. – છેલ્લે, કન્‍ફર્મ કરેલી અરજીનો એપ્લિકેશનનો number જનરેટ થશે. જેની Print લઈને સાચવી રાખવાની રહેશે.

વધૂ માહીતી  :  https://gpscpreparation.com